BHoH-WSE

Web aliance BHoH-WSE z 1. věku S7

Nepřehlédněte

Přátelské weby

Novinky

29.10.2009
V úterý 27. října byla prolomena hranice 50 000 návštěv. Tímto vám chceme poděkovat. Věříme, že web BHoH-WSE skýtá opravdu mnoho zajímavého a poučného čtiva ze světa Travianu a doufáme, že tento web bude nadále webem, na který rádi zavítáte.

18.9.2009
Proběhly menší úpravy na webu. Dlouhý sloupec nastřádaných novinek byl zkrácen na rozumnou délku, starší novinky byly přesunuty do Archivu webu. Na velmi dlouhou dobu byla vypnuta reklama. Díky tomu budou návštěvy na webu BHoH-WSE příjemnější a pohodlnější.

5.9.2009
Potěšilo nás a jistě potěšilo i Tickyho, že nově zveřejněný rozhovor sklidil úspěch. Děkujeme! Dnes přibyly menší úpravy vedoucí ke zpřehlednění celého webu. Zveřejnili jsme nový Travian-vtip, který najdete v příslušné sekci Komiksy a vtipy.

4.9.2009
Vážení návštěvníci webu, s radostí vám oznamujeme, že dlouho slibovaný rozhovor byl dokončen a dnes zveřejněn. A kdo byl tentokrát vyzpovídán? Byl jím Ticky, administrátor slovenského Travianu, kterého snad každý ze slovenských i českých hráčů zná. Přiznáváme, že tento rozhovor trval vskutku neobvykle dlouhou dobu, ale nutno podotknou, že právě díky tomu se jedná o nejdelší rozhovor webu BHoH-WSE nabitý spoustou zajímavých informací. Navíc Ticky dennodenně řeší spoustu nelehkých záležitostí problémů, které se víceméně podíleli na protahování rozhovoru. Věříme, že několika měsíční snažení vám přinese zajímavé čtivo a spoustu nových poznatků. Můžete si například nalít čaj či kávu a v klidu se odreagovat čtením.

1.9.2009
Opravili jsme nedopatření v sekci 3. Soutěž (výsledky), kde místo podrobné výsledkové listiny byl odkaz na fórum. Díky pozornému návštěvníkovi jsme chybu napravili, nyní si ji můžete bez problémů stáhnout. K tomu bychom chtěli dodat, že pokud najdete na webu nějakou chybu, napište nám na email. Ač se snažíme web dělat nanejvýš poctivě a kontrolujeme aktualizace, chyba či nedopatření nám může výjimečně uniknout.

31.8.2009
Rozhodující kolo dnes skončilo a v tentýž den zveřejňujeme výsledky (mini) Travian-Soutěže o 20 zlatek. Najdete je v patřičné sekci 3. Soutěž (vyhlášení). Všem soutěžícím děkujeme za účast!

Aliance


Jak založit a správně vést alianci?Spoustě začátečníkům, ale i hráčům, kteří si neví rady s velením aliance může přinést užitek tento „návod“, který obsahuje zásadní rady, tipy a triky, jak vést alianci. Ale i ten, kdo alianci již úspěšně velí delší dobu zde může najít spoustu inspirace. Ti zkušení si mohou pročíst návod také a mohou napsat do diskuze či na mail webu BHoH-WSE bhoh-wse@email.cz svůj názor popřípadě dodatek, který by mohl být k návodu ještě přidán.Návod „Jak vést alianci“ je členěn do skupin:> Předpoklady k založení aliance

> Kroky k založení aliance

> Nejideálnější základní sestavení velitelství aliance

> Co dělat pro to, aby se aliance stále rozvíjela

> Jak si udržovat Loajalitu hráčů

> Jak poznat loajálního hráče

> Jak vést válku


> Jak vložit do podpisu aliance dohody?

(členění do skupin bylo sestaveno z důvodu větší přehlednosti této rozsáhlé sekce)Předpoklady k založení aliance:1, V okolí je několik dobrých, viditelně dobře se rozvíjejících hráčů.

3, Jste aktivní a denně věnujete Travianu alespoň 3 hodiny denně.

2, máte chuť velet desítkám hráčům, máte odhodlání. Velení není nic snadného a časově nenáročného, ale naopak...

4, jste přesvědčeni, že i v dobách krutých válek, které zajisté nastanou budete stát v čele aliance a nebudete zbaběle prchat. V dobách válečných totiž právě na velitele chodí většinou nejvíce útoků a musí jim čelit a útoky odrážet a údery vracet.Kroky k založení aliance:> Nejlepší je zakládat alianci ve dvou. To znamená, že se s nějakým dobrým, viditelně přátelským, aktivním a rozvíjejícím se hráčem domluvíte na založení aliance (zakládat alianci na vlastní pěst je velmi náročné a mnohdy neúspěšné). Měli byste mít dohodnuto, jak alianci povedete a měli byste se společně shodnout ve svých představách. Důležité taktéž je, kdo bude hlavním velitelem – tedy, kdo bude stavět ambasádu. Má-li aliance více velitelů, měli by mít všichni stejné pravomoce.

> Zkontaktujte alespoň pět dobrých hráčů v okolí, zdali by byli ochotni do vzniklé aliance vstoupit. Nebojte se s nimi otevřeně a přátelsky bavit... Už vaším diplomatickém přístupem na hráče nějak zapůsobíte.

> Založte alianci a pojmenujte ji domluveným názvem. Ihned je důležité vyplnit podpis stručně a jasně, že přijímáte nové členy, že aliance vznikla k sjednocení oblasti atd. Do popisu si zásadně nedávejte „profláknuté“ a kýčovité obrázky složené z lomítek, pomlček atd. - nevypadá to totiž moc světoborně. Do fóra vložte taktéž veřejnou sekci týkající se poptávky k vstupu do aliance.

> Bez čekání pište dalším hráčům s nabídkou o vstup. Vyvarujte se hromadným letákům (stejné zprávy hromadně rozesílané), které se mohou v okolí profláknout (hráči si to mezi sebou řeknou), může to vyvolat odpor k vstupu do aliance. Zásadně nepište zprávy typu „pls, nechceš k nám do ali?“ nebo „hej, poď k nám do aliance!“...

Pokud nevíte, jak zprávu správně formulovat, můžete se inspirovat tímto mustrem:

Zdravím tě (hráči1)!

V tvé blízkosti vzniká nová aliance s názvem (XXX), která chce docílit sjednocení této oblasti a má za cíl se prosadit v dění serveru a zapsat se do historie. Společně máme za cíl: bojovat po boku a každého nájezdníka, který vkročí do této oblasti vyhnat, společně jednat a táhnou za jeden provaz, ale i přátelit se a hlavně ke konci serveru se podílet na stavbě Div světa. Pokud i ty s námi sdílíš podobný názor, přidej se k nám!

Předem děkuji za tvoji odpověď.

S pozdravem velitel aliance (XXX),

(hráč2)


Zásadně do aliance neberte slabé hráče, které jsou farmami a už vůbec ne hráče, kteří jsou farmami vašich členů! Udržujte si i respekt a přes žadonění nevyhovující hráče (slabý rozvoj, očividná nezkušenost, neobratné jednání) do alianci neberte. Zásadně neberte i hráče, které jsou od vašeho člena dále než 10-15 políček. Roztroušená aliance po mapě se pak stěží sjednocuje a je lehce zranitelná > podpory se dlouho přemisťují...Jaké je nejideálnější základní sestavení velitelství aliance?2-4 velitelé

1 diplomat

popřípadě 1-2 generálové

Velitel: Rozhoduje o základních věcech, zdali vyhlásit válku, zdali uzavřít dohodu, koho propustit atd...
Měl by se neustále starat o chod aliance ve všech směrech a vykonávat zásadní rozhodnutí ve všech směrech... Měl by na hráče v alianci působit důstojně, ale zároveň přátelsky...

Diplomat: Měl by vyjednávat méně důležité diplomatické záležitosti. Měl by bravurně ovládat pravopis a sloh a měl by mít s jednáním s hráči zkušenosti. Zásadní chybou diplomata totiž je jednání typu „pls, uzavřeme spojenectví nebo alespoň DoN?“. Tím akorát kazí pověst aliance... Udržuje především dobré mezialianční vztahy, vyjednává podmínky k dohodám a popřípadě může i napsat hráčům s nabídku ohledně vstupu do aliance. Diplomat by neměl svým jednáním způsobovat hněv, ale měl by jednat spíše přátelsky a s řádným oslovením. Diplomat by neměl rozhodovat o válce nebo válku rozpoutávat!

Generálové: Některé aliance si volí i své generály, které mají na starost vojenskou stránku aliance (kontrola stavů armád v alianci, plánování útoků). Generál musí mít bohaté válečné zkušenosti = několik odehraných serverů. Zpravidla se moc navenek neuvádí (do podpisu aliance), ale zbytečně se neuvádí a ví o něm především členové aliance.
V některých aliancích se u generála buduje obří armáda, ale to chce již opravdu bohaté zkušenosti, obrovskou trpělivost a spolehlivost všech členů...

(náborář): Funkce je užitečná maximálně při vzniku aliance. Později je zbytečný a pokud chce nějakého dobrého hráče aliance přibrat, většinou se o to postará už velitel či diplomat. Stejně jako diplomat by měl však náborář dobře ovládat spisovnou češtinu a sloh.Co dělat pro to, aby se aliance stále rozvíjela?> Důležité je neopadnou ve snaze alianci vést vzhůru... Zpřehledněte tedy fórum a zadejte podněty k debatě.

> Rozšiřujte amabasádu, ale pokud chcete od hráčů příspěvky stanovte si nižší laťku, než je jejich hodinová produkce, kterou nesmí hráči přesáhnout. Když Multihunter přijde na porušení pravidel, kvůli nadměrného posílání surovin od hráče, nebude se ohlížet, zdali jste či nejste velitel!

> Ihned nerozdávejte funkce hráčům jen tak na přání, ale nejdřív sledujte, jak umí jednat, jaké mají chování a přístup ke hře atd. a teprve pak jim funkci přidělte. Musíte vědět, že se k dané funkci hodía že ji budou správně vykonávat a že budou mít chuť ji vykonávat... Pokud někoho pověříte a on funkci nebude vykonávat správně, okamžitě ho funkce zbavte...

> budujte mezialianční vztahy

Spojenectví: Neuzavírejte dohody „každý s každým“, ale uzavírejte dohody pouze s těmi aliancemi, s kterými sdílíte své názory, která je vám sympatická a která je blízko vás. Spojenectví s třemi nejlepšími aliancemi, které se však nachází na druhé straně mapy vám bude asi k ničemu. Dobré je na téma, zdali mít spojenectví s takovou aliancí založit na fóru hlasování.

Dohoda o neútočení: opět zde platí pravidlo, abyste dohodu neuzavírali hned, jak vám někdo napíše... Dohodu o neútočení (DoN) uzavírejte zpravidla s aliancemi, které stejně jako vy nechcete mít mezi sebou válku a chcete zamezit mezialiančnímu napadání. Pokud máte DoN s padesáti aliancemi, nebudete moci skoro na nikoho útočit a nikoho nebudete moci farmit.

Válka: vyhlašování války aliancím, které se skládají pouze farem není nějaký hrdinský čin, ale spíše to budí smích. Když už vyhlásíte válku, buďte na ni perfektně připraveni a mějte již předem naplánovanou ofenzívu. Vyhlášení války alianci kvůli získání nových členů se někdy vyplácí, někdy ne. Často si pak na to hráči z napadené aliance pamatují a už nemohou být k dobyvatelské alianci tolik loajální. Pokud vám někdo nečekaně vyhlásí válku, co nejdříve vraťte úder a potom začněte diplomaticky jednat.

> Zpevňujte mezialianční vztahy. Spojenectví tu není jen pro formálnost, ale je to určitá dohoda, která něco znamená a plní se. Zdali vás tedy spojenci požádají o naléhavou pomoc, měl by velitel rozeslat zprávu buď s rozkazem či žádostí (záleží na naléhavosti) o podpory a obilí k hráčům.
Tím na spojence zapůsobíte jako spolehlivá a přátelská aliance a vztahy se tím zpevňují. Když vy požádáte spojence o naléhavou pomoc, měly by podpory přijít. Pokud se tak nestane a nebo se spojenec bude kroutit vymlouvat, nejedná se o dobrého spojence a uvažujte o zrušení dohody...Jak si udržovat Loajalitu hráčůUdržovat si loajalitu hráčů k alianci není lehká věc. I když nejsou války, mělo by být v alianci stále živo a mělo by se stále něco dít. Jakmile se hráč v alianci začne nudit, bude koukat po jiné alianci a tím opouští i svoji loajálnost ke své alianci...

> v dobách klidu můžete například trénovat sehranost aliance v boji. Uděláte to tak, že si zvolíte cíl (ať už hráče, který vám dělá potíže nebo farmu) a zadáte, že v tolik a tolik musí dojít veškeré útoky.
Výsledku pak vyhodnotíte úspěšnost a dle úspěšnosti pak opakujete další podobné akce.

> Fórum musí být stále živé. Pokud zrovna není co probírat, založte nějakou anketu nebo založte téma ohledně připomínek, názorů a kritiky k alianci. Je poměrně důležité znát názory hráčů na alianci. A samozřejmě partu v alianci udržuje i volný pokec, kde mohou hráči "kecat" o všem možném i nemožném i mimo Travian...

> Nejednejte s hráčem v alianci jako s "nějakým členem", ale chovejte se k němu přátelsky a otevřeně. Jedině to dělá v alianci dobrou atmosféru.

> Pokud však dělá hráč neplechy, ihned bez odkladu trestejte. Pokud se jedná o provinění menšího kalibru (např. nevhodné chování ke spojencům), zprostěte ho například funkce v alianci, pokud nějakou má a nebo mu dejte veřejné 1. napomenutí, při 2. napomenutí uvažujte o propuštění hráče. Pokud hráč alianci začne škodit (útočí na hráče v alianci, uráží spolualiančníky), okamžitě ho propusťte z aliance a bez váhání mu jeho chování oplaťte salvou útoků. Poslouží to tak i jako fakt, že aliance je silná a že problémový hráči budou trestáni.

> Napadá-li vašeho člena útočník, jednejte rychle a jednoznačně. Pokud je to útočník z aliance k vámi neutrální, neotálejte mu útoky tvrdě oplatit. Zároveň je slušné jeho vedení napsat správu s důvodem i s tím, že pokud nadále bude útočník škodit, bez váhání přijde odezva (tím si zároveň budujete i respekt, ale zároveň se ví, že vaše aliance není agresorská). Pokud se jedná o spojence, který zaútočí na vašeho hráče, napište okamžitě zprávu jemu i vedení aliance. Malý omyl lze prominout, ale opakující útoky jsou hodné potrestání.

Pokud je hráč pod útoky a aliance se o to nezajímá, ztrácí tím loajálnost k alianci!Jak poznat loajálního hráče> Chodí pravidelně na fórum, kde se účastní různých debat

> Jeho jednání je k spolualiančníkům přátelské

> Účastní se aliančních akcí jako je podporování nebo alianční ofenzívaJak vést válkuVálka je neodmyslitelnou součástí Travianu a za svoji existenci většinou každá aliance zažije několik válek, ať už drobných či obrovských. Je však důležité, aby aliance byla kdykoliv schopna čelit vyhlášené válce a nebo sama válku správně vést...

> než vyhlásíte válku oficiálně, je zpotřebí sestavit offenzivní plán.> Plán by měl určit čas, kdy vypukne válka a započne ofenzíva. Nejvhodnější dobou pro počáteční ofenzívu je noc (24.-5. hodina), kdy spousta hráčů spí, avšak zařídit to, aby byla vaše aliance přes noc online chce honě velké úsilí. Když už to nejde v noci, je nejlepší 22.-24. hodina a nebo 6.-10. hodina ranní. V noci totiž nepřítel bude velice těžce shánět podpory. Je nutné připomenou, že nejvyšší aktivita hráčů se pohybuje mezi 4.-20. hodinou.

> Ofenzíva by se měla zaměřit na hlavní armády nepřítele - jejich zničení. Většinou jsou v hlavních vsích, ale jsou i vyjímky. Zaměřte se tedy na tyto vesnice u kterých vykatapultujte (sýpky, sklady, kasárny, stáje, hlavní budovu a pokud máte možnosti pak i obilná pole). Bez těchto budov bude stěží protivník budovat armádu a ekonomicky ho to zbrzdí. Katapultovat obyčejné vedlejší vsi není až tak důležité.

> iIkdyž offenzíva bude hodně úspěšná, určitě přijdou odvetné útoky, jak od nepřátelské aliance, tak pravděpodobně i od jejich spojenců. Předem na to buďte připraveni, mějte již některé podpory v důležitých vesnicích. Je například taktické si stáhnout jednotky z vedlejších vsí na přechodnou dobu do hlavní vsi. Taktéž mějte se spojenci vyjedenáno aby byli v pozoru a byli připraveni ihned vyslat podpory.

> V útocích pokračujte a neustávejte v dalších tvrdých offenzívách. Po vykatapultování důležitých nepřátelských vesnic a zničení většiny armád začínejte i přebírat nepřátelské vsi.

Co je nejhorší: vyhlásit někomu válku bez domluvené strategie a ofenzívy. V tomto případě se pak lovnou zvěří může stát aliance, která válku vyhlásila...

Tip : Pokud má nepřítel armádu ve vedlejší vesnici, s kterou uhýbá, snažte se mu ves dobýt (chce to hodně dobrý plán). Jakmile ves dobyjete a armáda bude na pochodu, armáda bez boje nenávratně "zmizí".Jak vložit do podpisu aliance dohody?Dělá se to tak, že do podpisu se vloží patřičný kód. Jejich seznam je zde.

[diplomatie] -> zobrazí se veškeré dohody (spojenectví, dohody o neútočení i války)
[ally] -> zobrazují se pouze spojenectví
[nap] -> zobrazují se pouze dohody o neútočení
[war] -> zobrazují se pouze války

Kód [diplomatie] se do podpisu dává v případě, pokud chcete mít všechny dohody pohromadě v jednom sloupci. Pokud chcete mít dohody ve dvou sloupcích nebo je prokládat textem, musíte použít oddělené kódy.